ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΑΤΙΑ

  • Παραδίδονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
  • Ειδική προετοιμασία για τις Εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια Κύπρου – Ελλάδας
  • Greek for foreigners
  • Δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων κατ’οίκον
  • Αναλαμβάνονται διπλωματικές εργασίες φιλοσοφίας για φοιτητές και μεταπτυχιακούς
  • Καλοκαιρινά μαθήματα σε μετεξεταστέους
  • Δυνατότητα επίβλεψης μαθητώv δημοτικής εκπαίδευσης – μελέτη μαθημάτων

Σε όλα τα μαθήματα παρέχεται η δυνατότητα τόσο της ατομικής ,όσο και της ομαδικής διδασκαλίας. Στην περίπτωση της ατομικής διδασκαλίας ο κάθε μαθητής έχει αποκλειστικά τη δική του ώρα ή ώρες για κάθε μάθημα που επιλέγει.


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Copyright © 2012 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΑΤΙΑ - All Rights Reserved. Design & Development by econstruo web services